Konkurs za dodelu stipendije -2017/2018

Na osnovu odluke direktora VALOR-a DOO Steve Kočalke o dodeli VALOR DOO stipendija, raspisuje se dana 20.10.2017.

KONKURS ZA DODELU VALOR DOO STIPENDIJA

Valor dodela stipendija

VALOR DOO STIPENDIJA se namenjuje talentovanim učenicima srednjih škola i studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, koja potiču iz porodica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i čiji su roditelji zasnovali stalni radni odnos u VALOR DOO.

Za školsku 2017/2018 godinu dodeljuje se:

  • 5 stipendija u ukupnom godišnjem iznosu od po 36.000 dinara u 9 mesečnih rata (mesečno 4.000 rsd), učenicima koji su se redovno prvi put, upisali u I-IV razred srednje škole
  • 3 stipendije u ukupnom godišnjem iznosu od po 72.000 dinara u 9 mesečnih rata (mesečno 8.000 rsd), studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija koji su prvi put upisali semestar na godini studiranja.

VALOR DOO STIPENDIJA se dodeljuje u 9 mesečnih rata. Pravo na VALOR DOO STIPENDIJU imaju učenici odnosno studenti koji ispunjavaju uslove:

  1. Da žive u porodici sa jednim ili više dece (deca članova porodice koji ne učestvuju u konkursu, moraju biti na školovanju ili nezaposlena lica do 20 godina starosti).
  2. Da su redovni učenici u školi, odnosno studenti na budžetu na nekom od fakulteta u Srbiji.
  3. Da u toku školovanja nisu ponavljali ni jedan razred u osnovnoj školi, odnosno nisu obnovili ni jednu godinu studija na fakultetu.
  4. Da su završili poslednju godinu školovanja u srednjoj školi sa prosečnom ocenom najmanje 4,00 odnosno na fakultetu najmanje 8,00.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova za stipendiju VALOR DOO dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: VALOR DOO, Melenački drum37, 23000 Zrenjanin. Kontakt osoba Đurđica Dragović 023/512-177.

Za više informacija i prijavu preuzmite dokumenta:

KONKURS INFO  ZAHTEV

Pretraga

Unesite termin za pretragu