pozovite: 023/512-177 | nabavka: 023/512-157 | prodaja: 023/512-162, 512-388 kontakt@valor.rs
Renovirani magacinski prostor se nalazi u ulici Đure Jakšića br. 14 u Zrenjaninu.
  • Površina magacina je 700m2.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na 063.500.793, 063.506.100 ili kontakt@valor.rs